Додаток №7

al la Statuto de Ukrainia esperanto Asocio
"APROBITA"
far la XV Kongreso de Ukrainia esperanto Asocio
"28" de oktobro 2006 jaro
REGULARO
(INTERNA)
PRI KOTIZOJ DE UKRAINIA ESPERANTO ASOCIO

1. Kotizoj de Ukrainia Esperanto Asocio (plu nomataj — Kotizoj) estas unu el specimenoj de enspezoj de Ukrainia Esperanto Asocio (plu nomata — Asocio).
2. Kotizoj siavice estas dividitaj je specimenoj:
2.1. Aliĝkotizo;
2.2. Jara interna Asocia membrokotizo;
2.3. Jara membrokotizo por UEA-aligita membro;
2.4. Jara membrokotizo por UEA-individua membro;
2.5. Jara kotizo por "Jarlibro de UkrEA".
3. Dimensioj de kotizoj baziĝas al la dimensio de jara tarifo por UEA, kiu konformas al membreca kategorio MA, t.e. "individua membro plus la revuo "Esperanto", (plu nomata — jara tarifo por UEA), kiu apartenas al Ukrainio. La dimensioj estas kalkulataj kiel centonoj (procentoj) de jara tarifo por UEA. Ĉiuj kotizoj estas pagataj en nacia valuto. La dimensioj de kotizoj estas rekalkulataj el jara tarifo por UEA al nacia valuto laŭ ŝanĝokurzo de Ukrainia Nacia banko. La ŝanĝokurzon por venonta jaro fiksas ĉiujare Kongreso (konferenco) de la Asocio en la lastan labortagon. Ricevita post rekalkulo sumo de konvena kotizo en nacia valuto estas rondigata al pli granda flanko ĝis la kompleta (sen kopekoj) sumo en nacia valuto.
4. Dimensioj de la kotizoj estas:
4.1. Aliĝkotizo – egalas al 10 (dek) % de jara tarifo por UEA.
4.2. Jara interna Asocia membrokotizo – egalas al 3 (tri) % de jara tarifo por UEA.
4.3. Jara membrokotizo de UEA-aligita membro – egalas al 2 (du) % de jara tarifo por UEA. Dimensio de ĉi-tiu kotizo estas precizigata ajn-jare far de Centra oficejo de UEA, sekve povas ŝanĝi sian amplekson.
4.4. Jara membrokotizo de UEA-individua membro – egalas al konvena jara tarifo por UEA. Dimensio de ĉi-tiu kotizo estas precizigata ajn-jare far de Centra oficejo de UEA, sekve povas ŝanĝi sian amplekson.
4.5. Jara kotizo por "Jarlibro de UkrEA" – egalas al 3 (tri) % de jara tarifo por UEA.
5. Individuaj membroj (laŭ kategorioj) pagas sekvajn kotizojn:
5.1. Individuaj membroj de kategorio A pagas aliĝkotizon, kies dimension difinas la artikolo 4.1. de ĉi-tiu Regularo;
5.2. Individuaj membroj de kategorio B pagas jaran internan Asocian membrokotizon kaj jaran membrokotizon de UEA-aligita membro (kiuj en konvenaj ukrainlingvaj dokumentoj sume estas nomataj "щорічний внесок індивідуального члена категорії B"), kies dimensiojn difinas la artikoloj 4.2. kaj 4.3. de ĉi-tiu Regularo;
5.3. Individuaj membroj de kategorio C pagas jaran internan Asocian membrokotizon kaj jaran membrokotizon de UEA-individua membro, kies dimensiojn difinas la artikoloj 4.2. kaj 4.4. de ĉi-tiu Regularo;
6. La kotizoj por kategorio B devas esti pagitaj ĝis la 1-a de marto de kuranta jaro. Se tiu kondiĉo ne estas precize plenumita far de iu membro, tiu membro por kuranta jaro ne estas konsiderata kiel apartenanta al membreca kategorio B kun ĉiuj sekvoj de tio. Okaze, se nova membro aliĝas post la 1-a de marto, ties aligita membreco en UEA estas leĝigata ekde la jaro, kiu sekvas la jaron de aliĝo (por kuranta jaro la novaliĝanto pagas kotizojn, kiuj estas indikitaj en la artikolo 5.2. de ĉi-tiu Regularo).
7. La kotizoj por kategorio C devas esti pagitaj ĝis la 1-a de marto de kuranta jaro. Se tiu kondiĉo ne estas precize plenumita far de iu membro, tiu membro por kuranta jaro ne estas konsiderata kiel apartenanta al membreca kategorio C kun ĉiuj sekvoj de tio. Okaze, se nova membro aliĝas post la 1-a de marto, ties individua membreco en UEA estas leĝigata ekde la jaro, kiu sekvas la jaron de aliĝo. Jara membrokotizo de UEA-individua membro por kuranta jaro ne estas pagata kaj membreco de kategorio C ne estas aranĝata (por kuranta jaro al la novaliĝanto estas aranĝata nur membreco de kategorio B, ĉi-okaze la novaliĝinto pagas nur kotizojn, kiuj estas indikitaj en la artikolo 5.2. de ĉi-tiu Regularo).
8. Kotizaj rabatoj:
8.1. Specimenoj de kotizaj rabatoj:
8.1.1. Kotizaj rabatoj estas antaŭviditaj nur por aliĝkotizo kaj jara interna Asocia membrokotizo. Por ĉiuj ceteraj specimenoj de kotizoj rabatoj ne estas antaŭviditaj escepte la okazojn, priskribitajn en la artikolo 8.1.2. de ĉi-tiu Regularo.
8.1.2. Kotizaj rabatoj por jara membrokotizo de UEA-individua membro estas antaŭviditaj nur okaze, se la membro, kiu intencas aranĝi individuan membrecon ĉe UEA, prezentos konvenan dokumenton pri konsento de UEA konsideri tiun membron rajta ricevi rabaton ĉe UEA kun indiko de fina pagosumo. Por ĉiuj ceteraj okazoj kotizaj rabatoj por jara membrokotizo de UEA-individua membro ne estas antaŭviditaj.
8.1.3. Dimensio de kotizaj rabatoj egalas al 50 % de konvena kotizdimensio, t.e dimensio de la kotizoj malgrandiĝas je 50 % de tiuj, indikitaj en la artikilo 4. de ĉi-tiu Regularo konsiderante kondiĉojn, priskribitajn en la artikolo 3 de ĉi-tiu Regularo:
8.1.3.1. Aliĝkotizo – egalas al 5 (kvin) % de jara tarifo por UEA.
8.1.3.2. Jara interna Asocia membrokotizo – egalas al 1,5 (unu kaj duono) % de jara tarifo por UEA.
8.2. Individuaj membroj de la Asocio, kiuj rajtas ricevi kotizan rabaton:
8.2.1. Kotizaj rabatoj estas antaŭviditaj nur por sekvaj membroj de la Asocio:
– mezlernantoj;
– studentoj;
– kripluloj (invalidoj);
– emeritoj (pensiuloj);
– senlaboruloj.
8.2.2. Ĉiuj membroj de la Asocio, kiuj pretendas al ricevo de rabatoj devas informi gvidanton de la Labora organo de la Asocio (kiu en konvenaj ukrainlingvaj dokumentoj estas nomata "виконавчий директор Асоціації") pri sia rajto kaj prezenti kopion de konvena dokumento, kiu pruvas apartenon al nomumitoj en artikolo 8.3.1. de ĉi-tiu Regularo.
8.2.3. Por ĉiuj ceteraj membroj de la Asocio kotizaj rabatoj ne estas antaŭviditaj.