Додаток №2

до Статуту Української есперанто асоціації
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на XV конгресі Української есперанто асоціації
"28" жовтня 2006 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕФЕРЕНДУМ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО АСОЦІАЦІЇ

1. В разі неможливості проведення з'їзду (конгресу) Асоціації в належні терміни може бути проведено референдум Асоціації (надалі — референдум) з тих чи інших питань.
2. Референдум може бути проведено при виконанні будь-якої з наведених нижче умов:
– за письмовою вимогою, яка подана до вищого виконавчого органу щонайменше 1/3 індивідуальних членів Асоціації категорій B і C;
– за письмовою вимогою, яка подана до вищого виконавчого органу контролюючим органом;
– за рішенням вищого виконавчого органу, якщо маються нагальні питання, що потребують термінового вирішення.
3. На референдум можуть бути винесені будь-які питання крім тих, що належать виключно до компетенції з’їзду (Конгресу), конференції Асоціації. До питань, які не можуть бути винесені на референдум (ні за яких обставин) належать:
3.1. Вибори керівника вищого виконавчого органу, керівника робочого органу та членів контролюючого органу Асоціації.
3.2. Питання реорганізації чи ліквідації Асоціації в добровільному порядку.
4. Норми, правила, регламент та порядок проведення референдуму:
4.1. В референдумі мають право брати участь виключно індивідуальні члени категорій B і C.
4.2. Результати референдуму вважаються дійсними, а референдум таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь щонайменше 2/3 індивідуальних членів категорій B і C Асоціації.
4.3. Рішення референдуму приймаються голосуванням у письмовій формі простою (50 відсотків+1 голос) більшістю голосів всіх індивідуальних членів категорій B і C Асоціації, за винятком питань, які, згідно із Статутом Асоціації та Додатками до нього (Положеннями), потребують іншого. У випадку, якщо голосування за будь-яке рішення не виявило простої (50 відсотків+1 голос) більшості голосів всіх індивідуальних членів категорій B і C Асоціації, крім питань, які потребують іншого, рішення визнається таким, що не прийнято.
4.4. Підрахунки учасників референдуму та голосів при голосуванні здійснює контролюючий орган Асоціації.
4.5. Порядок проведення референдуму:
4.5.1. Вищий виконавчий орган зобов'язан провести референдум в двомісячний термін, якщо виконано умови по ст. 2. цього Положення. Проведення референдуму членами Асоціації або будь-якими її органами, крім вищого виконавчого органу, не допускається. У випадку, якщо члени Асоціації або якийсь її орган організують та проведуть будь-які заходи, що ініціатори назвуть "референдумом", вищеназвані заходи, так само, як і їх результати, вважаються недійсними.
4.5.2. Строки та термін проведення референдуму визначає вищий виконавчий орган. Термін проведення референдуму не повинен перевищувати 2 (двох) календарних місяців.
4.5.3. Вищий виконавчий орган зобов'язан проінформувати через офіційне періодичне друковане видання Асоціації всіх індивідуальних членів категорій B і C про наміри провести референдум та питання, що планується винести на нього щонайменше за 1 (один) місяць до його початку.
4.5.4. Вищий виконавчий орган зобов'язан проінформувати всіх індивідуальних членів Асоціації через офіційне періодичне друковане видання Асоціації про результати референдуму щонайбільше за 2 (два) місяці після його завершення.
4.5.5. Підготовку та всі організаційні заходи, пов'язані з проведенням референдуму, здійснює робочий орган Асоціації.
5. Обробку результатів референдуму здійснює контролюючий орган Асоціації. Контролюючий орган Асоціації зобов'язаний провести обробку результатів референдуму протягом 1 (одного) місяця після його закінчення та передати його підсумки письмовій формі вищому виконавчому органу до кінця цього терміну.