Organo

La informilo de Ukrania Esperanto-Asocio komencis sian vivovojon de 1994 jaro. La informilo estas dum la lasta tempo unusola E-priodaĵo de (kaj por) ukrainiaj esperantistoj. Ĝi kunigas samideanojn en la lando, informigas E-mondon pri ekzisto de UkrEA kaj nialanda e-movado. Ni alvokas ĉiujn e-organizaĵojn, e-periodaĵojn, unuopajn samideanoj al la kunlaboro. Informu nin pri diversaj e-aranĝoj kaj rigardu ukrainian e-vivon.
Puŝu la maldekstrajn butonojn por ricevi pli detalan informon.

"Helianto" — informilo
12 numeroj jare
UA-43018, Ukrainio, Lucjk-18, p/k. 26; niko_helianto@yahoo.com