Fondaĵoj

En januaro 1998 laŭ propono de Dmitrij CIBULEVSKIJ pri subvencio de Esperanto-movado en Ukrainio UkrEA lanĉis libervolan fonduson «Societo Eŭgeno Miĥalski». La fonduso havas 4 direktojn, por subteno de:

    1. organiza agado;
    2. eldona agado;
    3. komputila fondaĵo;
    4. cetera agado, laŭdezire de mecenato.

Por membriĝi en la Societo en la 2012-a jaro necesas sendi ne malpli, ol 100 UAH-jn al UkrEA-kasisto. Por eksterlandanoj necesas sendi ne malpli, ol 10 Eŭrojn. Tiucele validas UEA-konto de UkrEA ĉe UEA — ukre-j
Tio, kion Vi donacas,  estas la Via! Per  helpo de mecenatoj kaj donacintoj UkrEA multon faras por evoluo de Esperanto en Ukrainio!