Eroŝenko-tagoj

 |    ALIĜILO    |    ALIĜINTOJ    |30.04 – 5.05.2016 Eroŝenko-tagoj en Lvivo

   "Eroŝenko-tagoj" estas kultura evento, kiun kunlabore preparas kvar naciaj esperanto-asocioj de la najbaraj landoj: Ukrainio, Hungario, Slovakio kaj Pollando. Ĝi havos tre buntan kaj interesan programon. La ĉeforganizanto estas Ukrainia E-Asocio (UkrEA). La detalojn oni demandu de Mikaelon Lineckij: lineckij@bigmir.net. Ĉiu E-asocio havos po unu tago por prezenti specifaĵojn de sia lando, sed pinta programero estos publika inaŭguro de dulingva (esperant- kaj ukrain-lingva) memor-tabulo omaĝe al Vasil Eroŝenko – blinda vojaĝanto, muzikisto, poeto, verkisto kaj certe esperantisto. La memor-tabulo estos fiksita sur muron de domo ĉe la strato je la nomo de Vasil Eroŝenko.

   Nia renkontiĝo havas du celojn: unuan - reklami Esperanton per inaŭguro de la memor-tabulo omaĝe al Vasil Eroŝenko , duan – okazigi renkontiĝon kunlabore kun E-asocioj de la najbaraj landoj. Dum la aranĝo okazos rakontoj pri V.Eroŝenko al esperantistoj kaj la lokanoj (en la ukraina) pri
 lia interesa vivo kaj kreado. En la programo estas planataj kelkaj ekskursoj tra la unika urbo, vizito al la ĉokolad-fabriko kaj aliaj interesaĵoj.INFORMILO # 1

pri la renkontiĝo “Eroŝenko-tagoj” 

La dato: 30.04 – 5.05.2016

La loko: okcidentukrainia urbo Lvivo (Lvov, Lwów, Lemberg...). Esperant-lingva informo el Vikipedio pri la urbo estas laŭ jena adreso: wikipedia.org/wiki/Lvivo

La programo: Vin atendas bunta kaj riĉa programo. Vi havos ŝancon ekscii ion novan kaj interesan pri landoj, kies E-asocioj kunorganizas la renkontiĝon.

Informo pri detala programo aperos en Informilo #2, kiun ricevos la aliĝintoj.

La kostoj:

Por eksterlandanoj: loĝado en modestaj kondiĉoj en studenta domo (3-4-litaj ĉambroj, necesejoj kaj duŝejoj en la koridoro).

Loĝado kaj 3-foja manĝado kostos por vi 14 €/diurne. Organiza kotizo estas 5 €. Alivorte 75 € por tuta periodo.

Por ukrainianoj: loĝado kaj 3-foja manĝado (por tuta periodo) – 900 hrivnojn.

La unua servo – tagmanĝo la 30.04, la lasta servo – matenmanĝo la 5.05.2016.POR LA PARTOPRENO ESTAS BONVENATAJ ESPERANTISTOJ

EL ĈIUJ LANDOJ DE LA MONDO!!!


APARTE TIO RILATAS AL TIUJ HOMOJ, KIUJ JAM DELONGE AŬ, EBLE EĈ NENIAM, VIZITIS UKRAINION!!!

REKOMENDO: De tempo al tempo vizitu la ĉi-tiun paĝon por ekscii pliajn novaĵojn.