Instancoj kaj servoj

 KOMISIONO, FAKOJ, SEKCIOJ:

1. Kontrol-revizia komisiono (KRK):
    KRK - Matvijiŝyn Jaroslav matviichine@aol.com
2. Instru-metodika fako (ULEI):
    Nina Daniljuk  — (0332) 71-13-48, nina_daniljuk@ukr.net
3. Fako pri kluba laboro:
    Svetlana Neĵalska svetane@i.ua
4. Sekcio de nevidantaj esperantistoj:
    Olena Poŝivana — sekciestro; vul. Brativ Trofimovihx 22-226,UA-49068, Dnipropetrovsk; amatalena@ukr.net .
5. Komisiono de individuaj membroj:
   
Valentina Korsun korsunvv@ukr.net
6. Tradukista fako:
    Petro Palivoda gvidanto; ortado@mail.ru
7. La societo de la amikoj de esperanto:
    Taranjuk Vladislav gvidanto; staranyuk@bigmir.net
8. Historia komisiono:
   
Matvijiŝyn Jaroslav matviichine@aol.com


   

SERVOJ


Libroservo de UkrEA:
    Niko Voloŝin — UA-43018 Lucjk-18, p/k 26; (03322) 54164; niko_helianto@yahoo.com