Por ukrainoj

 |    ALIĜILO    |    ALIĜINTOJ    |
Karaj geamikoj!

Ukrainia Esperanto-asocio kunlabore kun Societo por subteno kaj defendo de ukraina kulturo “Espero”, bonfara fonduso nome de Vasil Eroshenko ‘ESPERO», societo «Eko-kulturo»,

elkore invitas vin al la Unua okcidentukrainia renkontiĝo

 “Bukovina printempo” la 1-11 de majo 2015 en Ĉernivco – ĉefurbo de Bukovino!LA ĈEFAJ PROGRAMEROJ:

Esperanto por ekstera publiko, 125-jariĝo ekde naskiĝo de Vasil Eroŝenko, Literatura Foiro, Lingva Festivalo, Junulara  Ĉielarko, Pitoreska Bukovino.

 

Atenton! La renkontiĝo konsistos el du partoj 

Programo por la unua parto:

(pli detalan programon ricevos la aliĝintoj)

1.05 vendredo: Veno de la gastoj. Enhoteliĝo.  Post la tagmanĝola unua konatiĝo kun Ĉernivco: piedekskurso “Ĉernivcomalgranda Parizo”.

2-3.05  sabato kaj dimanĉo: BusekskursoJerusalemo ĉe rivero Prut”, multkultura Ĉernivco, temploj de diversaj eklezioj, St.Nikolaa klostro en vilaĝo Banĉenila plej granda ortodoksa klostro de la ХI j.c. Centro de malnovritistoj de la mondo en vilaĝo Bila Krinica (Blanka Puto). Temploj de Bila Krinica. Ripozo en kuracloka komplekso “Suna valo” – zoo, lagoj, sporta centro. Tagmanĝo en fiŝrestoracio.

4.05 lundo: Gazetara konferenco de la partoprenantoj en la Provinca ŝtata administrejo.

Prezento de lingvoj kaj alfabetoj. Fleŝmobo “Ekologio de komunikado”

5.05 mardo: Konferenco pri la temo “125-jariĝo de Vasil Eroŝenko” en Ĉernivca nacia universitato.

Ekskurso “Universitato – rezidejo de bukovinaj mitropolitoj”

 


Programo de la dua parto:

6-9.05 mardo-sabato: Ripozo en Bukovinaj Karpatoj. Restado en vilaĝo Mihove en la ripozejoMajdan.

Promeno traBukovinaj karpataj padoj. Banado en barelo super akvofalo. Ekskurso sur monton Megura 1313 m. Ripozo en eko-bazoArkeokaj gustumado de huculaj manĝaĵoj. Viĵica nacia parko. Ĉeval-rajdado, skuteroj, rolero(?), lianoj, saŭno ktp.

10.05 dimaĉe: Reveno al Ĉernivco. Libera programo.

11.05 lundo: Solena fermo de la renkontiĝo kaj disveturo

 


Laŭ viaj deziroj, povoj kaj ebloj vi povos partopreni en unu el la partoj

aŭ en ambaŭa.

Speciale por tiuj, kiuj volas partopreni ne plenan periodon,

la kostoj estas indikitaj por 1 tago/1 homoтивалюKostoj de la restado

Por la unua parto + lasta tago:

  1. Hotelo ĉe Kolegio: 2-3-litaj ĉambroj (necesejoj kaj duŝoj en la bloko).

La kosto: Por 1 diurno/ 1 homo kun 3-foja manĝo – 225 hr.

  1. Hotelo “Koralo”: dulita ĉambro (kun necesej-duŝejo) kun 3-foja manĝo – 285 hr. Trilita ĉambro (kun necesej-duŝejo) – 255 hr. Manĝi en la sama manĝejo apud la Kolegio (la distanco ĉ. 100 m.)
  2. Privataj apartamentoj: 2-ĉambraj por 2-4-6 homoj (estas eblo por memzorga manĝado)  - po 160 hr.

Por la dua parto:

Urbeto Mihove. Ripozejo “Majdan”.

Loĝado en apartaj dometoj po 2-3 homoj en ĉambro.

Kosto de 1 diurno por 1 homo – 150 hr kun matenmanĝo kaj 280 hr kun 3-foja manĝado.

 

Por organizaj elspezoj ni petas vin sendi aliĝkotizon 100 hr al banka konto de Olga Bauer (Privatbanko): Скобеева Ольга  5167987208522215. Nepre informu ŝin pri la monsendo

La Organiza Komitato:

 №

           Nomo

          OK

telefono

    respondeco

retadreso

1

2

3

4

5

Olga Bauer

Vasil Voroblevskij

Mikaelo Lineckij

Volodimir Hurtovenko

Mila Kovtonjuk

Estro de Ok

Ano de OK

Ano de OK

Ano de OK

Ano de OK

050 5368020

067 7030223

063 8493193

050 9202540

067 5040302

Financoj

Bukovina

Kunordigado

Lingva festo

Junularo

esperanto.buk@mail.ru

voroblevskij22@gmail.com

limih1055@gmail.com

vladhurt@ukr.net

mila.kvt@gmail.com

 

La ekskursoj estos pagataj aparte!

 

la kunordiganto Mikaelo Lineckij:lineckij@bigmir.net , Skajpe: m – urso,

telefone 063 8493193 (ankaŭ Viber), 096 7494158, 099 2125705